گواهینامه SSL استاندارد

Certum SSL(تجاری) برای دامین های ملی IR
Comodo SSL برای دامین های بین المللی